Tag: קדיש

מהו קדיש?

קדיש הוא שיר שבח והלל לקדוש ברוך הוא ואם כך איך תפילת קדיש מועיל לתיקון ועליית נשמה ומנוחתו של הנפטר עדן בצרור החיים? להבין את מעלתו וחשיבותו  צריך אמונה, כי הסיבה שבאנו לעולם הזה היא בעבור שיש מלך, ואין מלך בלא עם, על כן ראה השם יתברך לברוא את העולם, כדי שיכירו מלכותו יתברך ע"י עמו ישראל …

המשיכו בקריאה »

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/

קדיש מזרז את ביאת המשיח

‏מאז חורבן הבית, גלתה השכינה עם בני ישראל, ומצטערת היא עמם בייסורי גלותם. בתפילת הקדיש טמונים כוח ועוצמה, המסוגלים לנסוך נחמה, כביכול, בצערו של הקב"ה, ורצון להחיש את גאולתנו. בגמרא (ברכות ג', א') מספר התנא רבי יוסי על פגישתו עם אליהו הנביא: "פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו …

המשיכו בקריאה »

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%96-%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%97/

קדיש פירוש המילים

פירוש הקדיש יש לכרוע במילים המסומנות (עפ"י שו"ע הרב נו', ה'). שיתגדל ויתקדש שמו הגדול של ה'. יִתְגַּדַּל [22] וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא. (אמן) [23] בעולם שברא, כרצונו. בְּעָלְמָא דִּי [24] בְרָא, כִּרְעוּתֵיהּ. שיֶגלה מלכותו עלינו יצמיח ישועתו יחיש ביאת המשיח. וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵיהּ, וְיַצְמַח פֻּרְקָנֵיהּ, וִיקָרֵב מְשִׁיחֵהּ. (אמן) בחייכם וביומכם ובחיי כל בית ישראל, בְּחַיֵּיכוֹן [25] …

המשיכו בקריאה »

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d/

קדיש וקדיש יתום

קדיש יתום

כוחה של המצוה הגדולה של אמירת קדיש, להגן ולהציל את נשמת הנפטר, הוא רב מאוד. אולם אין לכוון באמירת הקדיש רק לתועלת נשמת הנפטר, עיקר הקדיש הוא שבחים ותפילות שיתגדל שמו יתברך. במילים: "יהא שלמא רבא וכו' ועל כל ישראל" אפשר לכוון על נשמת הנפטר, וכן במילים: "עושה שלום במרומיו".

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9d/

הקדמה לקדיש

מבוא לקדיש

נוהגים לומר קדיש בשנה הראשונה למיתת האב והאם, מקור המנהג הזה הוא במדרש (מעשה זה מופיע בכלה רבתי פ"ב, ובאריכות בספר "אור זרוע" ח"ב, ס"נ):

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/

הקדיש ורבי ישראל הבעל שם טוב

רבי ישראל הבעל שם טוב זצ"ל התייתם מאביו עוד בהיותו ילד קטן, בימי השבעה ובימים שלאחר מכן היה אומר קדיש אחרי אביו.

אמו הצדקת הייתה מלמדת אותו לומר קדיש כהלכה והשגיחה היטב שיאמר אותו נכון ולא ישכח.

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91/

מעשה ברבי עקיבא ואמירת קדיש

ידוע מעלת וחשיבות אמירת הקדיש ולימוד התורה ותפילה לעילוי נשמת הנפטר.

בעניין תיקון נפטרים תיקון נשמות….

קישור קבוע למאמר הזה: http://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%a2%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%90-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/