יום רביעי , אוגוסט 10 2022

מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר?

מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר?

ישנם קדישים שתיקנו חכמינו ז"ל לומר בין התפילות,
דהיינו שחרית מנחה ערבית מוסף – לעילוי התפילה לעולמות העליונים,
ויש קדיש יתום שאומרים בתפילה לע"נ הנפטרים.
וישנם קדיש על ישראל, קדיש דרבנן שאומרים אחרי לימוד על אדם שנפטר מן העולם.., ולא כאן המקום להרחיב.

מה התועלת של הקדיש לנשמת הנפטר?

התשובה מונחת ב"אמונה" הרי כיהודים היסוד המשורש בנו הוא שיש עולם הבא עולם הנשמות, עולם של שכר המצוות ומעשים טובים.
כדי להגיע לשלב של קבלת השכר, ישנו תהליך של דיונים מרגע הפטירה למשך 7 ימים ולאחר מכאן 30 יום ושנה ראשונה על כל חיי האדם ועל מעשיו בעולם הזה לטובה ולהפך, מה הרווח ומה הפסיד וקלקל.
אחרי שאדם נפטר כלומר אחרי גמר המשחק, אין אפשרות לנשמה להרוויח ולהתעלות הרי הוא כבר מחוץ למשחק צריך לשלם ואח"כ לקבל שכר המצוות לעד ולנצח נצחים!
אבל כדברי רבי נחמן מברסלב אין שום ייאוש כלל. ולכל נשמה יהודית יש קרובי משפחה מכרים וחברים, והם יכולים לפעול עבורו לתרום לטובתו לימוד תורה ותפילות שהם כמו מניות שניתן לגרוף מהם רווחים נאים למרות שלא עובדים עבורם.
וכמו כן רחמא ליצלן להיפך אדם יכול לעשות מעשים רעים ומקולקלים שממשיכים אחר פטירתו להזיק, ובכך להשאיר מניות שמפסידות וגורמות לו צער וקיטרוג אחרי מותו.
וכאן נכנס עניין החשיבות של אמירת קדיש.

תקנת חכמים לומר קדיש

ע"כ ראו חכמים להטיל על הבנים להקפיד להתפלל בכל יום שלש תפילות במניין, בכדי שיוכלו לומר קדיש על ההורים.
וללמוד (לפחות בשנה הראשונה לפטירתו) כמה פרקי משניות (משנה אותיות נשמה, ושאר לימוד התורה הקדושה),
וכן אדם שחלילה נפטר בנו או בתו או אחיו או אחותו, צריכים לומר קדיש לעילוי נשמתם.
מי שנפטר מן העולם ולא השאיר אחריו בנים, טוב לשכור עבורו תלמיד חכם שיאמר קדיש לעילוי נשמתו.
כלומר, יתנו עם תלמיד חכם, שתמורת סכום כסף, יקבל עליו לומר קדיש בכל תפילה, כאילו הוא בנו של הנפטר.
ובזה ג"כ יש עילוי נשמה לנפטר, שהרי הוא אומר קדיש,
וגם שיש בכך מצווה לחזק ידי ת"ח, וגם זכות התורה, הם אלו שעומדים לזכותו של הנפטר, להתעלות עדן ועידונים.

ישנו סיפור המדרש, שטוב לקרוא כדי להבין את הדברים – מעשה ברבי עקיבא ונשמה של נפטר…

בדוק גם

קדיש יתום - kaddish

קדיש יתום

קדיש יתום | כל הנוסחים של כל העדות. מותאם ונוח לקריאה בניידים. קדיש יתום: יִתְגַּדַּל …