בית / סיפורי קדיש / הקדיש ורבי ישראל הבעל שם טוב
רבי ישראל הבעל שם טוב זצ"ל התייתם מאביו עוד בהיותו ילד קטן, בימי השבעה ובימים שלאחר מכן היה אומר קדיש אחרי אביו. אמו הצדקת הייתה מלמדת אותו לומר קדיש כהלכה והשגיחה היטב שיאמר אותו נכון ולא ישכח.

הקדיש ורבי ישראל הבעל שם טוב

רבי ישראל הבעל שם טוב זצ”ל התייתם מאביו עוד בהיותו ילד קטן, בימי השבעה ובימים שלאחר מכן היה אומר קדיש אחרי אביו.

אמו הצדקת הייתה מלמדת אותו לומר קדיש כהלכה והשגיחה היטב שיאמר אותו נכון ולא ישכח.

כמובן שעל הבעל שם טוב לא היה צריך להשגיח, נפשו הזכה נרעדה ורגשה בכל פעם שהיה אומר:”יתגדל ויתקדש שמה רבא”…

ואז כל מתפללי בית הכנסת היו מסתכלים בעיניהם והיו אומרים זה לזה: “איזו מתיקות! איזו תפילה בכוונה!.

בכל בוקר הייתה שרה הצדקת אמו של רבי ישראל הבעל שם טוב מעירה אותו ואומרת לו:”בני השחר כבר עלה קום ‘קדיש’ שלי הגיע זמן תפילת שחרית.

בוקר אחר בעוד רבי ישראל מגיע לבית הכנסת שומע הוא קולות שאינם מוכרים לו, הוא שומע שני אורחים יושבים ולומדים, התקרב רבי ישראל לשמוע את לימודם.

מדוע הקדיש נאמר בלשון ארמית?

“מפני מה תיקנו את הקדיש בלשון ארמית”?…שאל אחד האורחים את חברו והשיב לו חברו “מפני שתפילה זו גבוהה מאוד ואין עוד כמוה ובכדי שלא יתקנאו בנו המלאכים, תיקנו לאומרה בלשון ארמית, שאין מלאכי השרת משתמשים(מבינים) בלשון זו.

רבי ישראל הקטן התמלאה רגש עד דמעות, אין המלאכים יודעים לומר קדיש? חשב ישראל לעצמו בהתרגשות גוברת ואני הקטן זוכה לומר תפילה זו פעמים רבות ביום.

ובאותו היום בשעת התפילה כאשר הגיע ישראל לתפילת הקדיש נדמה היה לו שאלפי מלאכים פוקדים את בית הכנסת ומקשיבים לשמוע את הקדיש שמשבח הוא ליוצרו ומקנאים בו שהוא זוכה להתפלל תפילה מיוחדת זו…הם לא מבינים מה הוא אומר בלשון ארמית אך את זרם ההתרגשות הם מבינים היטב.

נדמה לו לישראל הקטן שאביו מקשיב לו מגן עדן ועונה אחריו אמן! ומתוך התרגשותו הוא קורא בקול רם יותר – “יתגדל ויתקדש שמה רבא”…

כששרה אמו שומעת את בנה הקטן קורא אחרי אביו קדיש מתמלא ליבה שמחה ואושר…

היא יודעת שבנה הקטן נועד לגדולות והיו גם כולנו כבר יודעים זאת.

מי לנו גדול ברבי ישראל הבעל שם טוב זצ”ל זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן!

בדוק גם

מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר?

מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר? ישנם קדישים שתיקנו חכמינו ז”ל לומר בין …