יום רביעי , אוגוסט 10 2022
יום הקדיש הכללי
יום הקדיש הכללי

יום הקדיש הכללי לנפטרים שלא ידוע תאריך פטירתם

יום הקדיש הכללי, חל בעשרה בטבת, והוא בא לציין את זכרם של נפטרים שלא ידוע תאריך פטירתם (ובפרט עבור נרצחי השואה, נפטרים במערכות ישראל, וערירים).

ניתן למסור שמות (חינם למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים)

ב- י’ בטבת וכן במשך כל השנה – לאמירת קדיש, תיקון נפטרים, הדלקת נר נשמה,

ולימוד משנה ל- עילוי נשמה, יזכור.

ביום זה ע”י ישיבת “נצח מאיר” בירושלים.

יום הקדיש הכללי

ה’רבנות’ החליטה לציין את יום עשרה בטבת בכל שנה כ “יום הקדיש הכללי“.

יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה שיום קבורתם לא נודע, לנהוג במנהגי יום היארצייט של הנפטרים:

להדליק נרות נשמה, לומר קדיש וללמוד משניות לעילוי נשמות הנספים בשואה…

עם השנים הפך יום זה של “יום הקדיש הכללי”.

‏המציין את זכרם של כל הנרצחים בשואה שמקום קבורתם לא נודע,

וגם הוסיפו העולם לציין ביום זה את פטירתם של שאר ישראל ערירים ונפטרים במלחמות ומערכות ישראל

אשר נרצחו בפיגועים על יהדותם, ואשר אין מי שיאמר עליהם קדיש וילמד שיעור משניות לעילוי נשמתם.

במוסדות הקודש של ישיבת ”נצח מאיר” בירושלים

בנוסף לפעילות החסד של זיכוי הרבים שבמשך כל השנה אשר אומרים קדיש ולומדים משניות לעילוי נשמת נפטרים..,

מציינים יום זה בסדר לימוד מיוחד וקדוש, עבור עילוי נשמה לנשמות ישראל עם קדוש !

ניתן למסור שמות [חינם ללא תשלום] לסדר הלימוד ותיקון נפטרים אשר יערך ביום זה בישיבה או קברי צדיקים – יהי’ זכרם ברוך !

קדיש לזכרו של אדם נוהגים לומר ביום השנה לפטירתו..,

אך מתי אומרים קדיש על אנשים שאין יודעים מהו יום פטירתם ?

שאלה זו הפכה למשמעותית מאוד אחרי השואה, שבה נרצחו שישה מיליונים מיהודי אירופה, ובהם כמיליון וחצי ילדים.

תאריך מותם של רבים מהם אינו ידוע – אם כן, מתי יאמרו קדיש לזכרם ?

מסירת שמות חינם ללא תשלום, עבור נפטרי השואה, (חיילים) חללי מערכות ישראל, נפגעי טרור וכד’, וערירים.

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה:

לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו “מנחת יהודה”: 

אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גיהינום, שהוא נידון בהם או לגרום עליה ותענוג רוחני לנפטר… אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח ותפילה לפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר וילמדו לזכותו, כנ”ל. 

הקליקו – לבירור אמירת קדיש בתשלום כל השנה, ותיקון נפטרים

או חייגו עכשיו ועשו נחת רוח ליקריכם

עמיאל המנהל – 050-4161022

הרב יעקב סופר 054-8496548

בדוק גם

אזכרה , יארצאייט

מסכת ציצית לעילוי נשמה ביום היארצאייט

מה העניין של מסכת ציצית ? בשם האדמור מהאלמין ?חידוש בהנהגה של סעודות חול להפכן …