מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר?

מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר?

ישנו קדיש שתיקנו חכמינו ז”ל בין התפילות לעילוי התפילה בעולמות בעליונים, ויש קדיש יתום שאומרים בתפילה או קדיש דרבנן אחרי לימוד על אדם שנפטר מן העולם. מה התועלת  של הקדיש לנשמת הנפטר?

התשובה מונחת ב”אמונה” הרי כיהודים היסוד המשורש בנו הוא שיש עולם הבא! והוא עולם הנשמות עולם של שכר המצוות ומעשים טובים. וכדי להגיע לקבלת את השכר יש תהליך של דיונים על חיי האדם ועל מעשיו בעולם הזה לטובה ולהפך, מה רווחי ומה הפסיד וקלקל. אחרי שאדם נפטר כלומר אחרי גמר המשחק, אין אפשרות לנשמה להרוויח ולהתעלות הרי הוא כבר מחוץ למשחק!

אבל כדברי רבי נחמן מברסלב אין שום ייאוש כלל. ולכל נשמה יהודית יש קרובי משפחה מכרים וחברים, והם יכולים לפעול עבורו לתרום לטובתו לימוד תורה ותפילות שהם כמו מניות שניתן לגרוף מהם רווחים נאים למרות שלא עובדים עבורם. וכמו כן רחמא ליצלן להיפך אדם יכול לעשות מעשים רעים ומקולקלים שממשיכים אחר פטירתו להזיק, ובכך להשאיר מניות שמפסידות וגורמות לו צער וקיטרוג אחרי מותו.

על כן ראו חכמים להטיל על בניו שנשארו אחריו להקפיד באופן מיוחד להתפלל בכל יום שלש תפילות במניין, בכדי שיוכלו לומר קדיש על האב או האם. וללמוד (לפחות בשנה הראשונה לפטירתו) כמה פרקי משניות (משנה אותיות נשמה, ושאר לימוד התורה הקדושה), וכן אדם שחלילה נפטר בנו או בתו או אחיו או אחותו, צריכים לומר קדיש לעילוי נשמתם.

מי שנפטר מן העולם ולא השאיר אחריו בנים, טוב לשכור עבורו תלמיד חכם שיאמר קדיש לעילוי נשמתו. כלומר, יתנו עם תלמיד חכם, שתמורת סכום כסף יקבל עליו לומר קדיש בכל תפלה, כאילו הוא בנו של הנפטר. ובזה גם כן יש עלוי נשמה לנפטר, שהרי הוא אומר קדיש, ועוד שיש בכך מצווה לחזק ידי תלמידי חכמים וזכות התורה והתפילות שלהם הם אלו שעומדים לזכותו של הנפטר להתעלות ולהגיע למקור חצבתו עדם ועידונים.

ישנו סיפור המדרש, שטוב לקרוא כדי להבין את הדברים – מעשה ברבי עקיבא ונשמה של נפטר…

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%a4%d7%98%d7%a8/

כתיבת תגובה