בית / קדיש / סוגי הקדיש

סוגי הקדיש

סוגי קדיש ישנו מושג ביהדות שנקרא קדיש והוא הילול ושבח להקב”ה.

הוא נאמר בשפת הארמית, שפה שהמלאכים אינם מבינים בכדי שיעלה מעלה מעלה עד מתחת לכסא הכבוד.

הקדיש מתחלק לכמה וכמה סוגים

והם: חצי קדיש, קדיש שלם[יהא שלמא], תתקבל, דרבנן[על ישראל].

עד חצי הקדיש כל הקדישים הם אותו הדבר ולקראת הסוף משתנה הקדיש לפי צורך התפילה

ונסביר כעת על אחד ואחד מהם.

חצי קדיש נאמר רק ע”י החזן [שליח ציבור] והוא נאמר בתוך התפילה לפני:

ברכת יוצר אור בשחרית, לפני תפילת שמונה עשרה במנחה, לפני ברכת המערבי ערבים בערבית ולפני שמונה עשרה בערבית. להלן חצי קדיש

ישנו קדיש שלם

או כמו שכולנו מכירים והוא נקרא בפי העולם קדיש יהא שלמא והוא תוספת יהא שלמא רבה ועושה שלום במרומיו לאחר חצי קדיש קדיש זה נקרא גם קדיש יתום.

נאמר גם לאחר פסוקי תהילים.

קדיש תתקבל

נאמר רק ע”י החזן [שליח ציבור] לאחר תפילת שמונה עשרה, כשהציבור סיימו להתפלל מבקשים שתתקבל תפילתנו ברחמים וברצון מלפני אבינו שבשמיים

קדיש דרבנן

או כמו שנהוג לקרוא לו קידש על ישראל, והוא בקשה מלפני אבינו שבשמיים שישמור את התלמידי חכמים העוסקים במלאכת שמיים בכל מקומות מושבותיהם, קדיש זה נאמר בעיקר לאחר לימוד או שיעור תורה.

ישנו עוד קדיש והוא נאמר לאחר סיום לימוד מסכת והוא נקרא קדיש דעתיד.

בדוק גם

קדיש יתום

קדיש יתום: כל הנוסחים לכל העדות מותאם לניידים. יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא [ועונים: אָמֵן]. בְּעָלְמָא דִי …