יום רביעי , אוגוסט 10 2022

עילוי נשמה

עילוי נשמה הוא מושג שכולנו כבר נתקלנו בו שכאשר אדם נפטר, ע"י פעולות ומעשים שעושים עבור נשמתו בזה מעלים את נשמתו.

עילוי נשמהעילוי נשמה מהו?

על פי האמונה הקדושה והפשוטה, לאחר מות האדם, נשמתו נידונה בבית דין של מעלה על מעשיו בימי חייו.

נשמות הצדיקים מובלות למקומן בגן עדן, והנשמות נידונות על מעשיהם הטובים והרעים, לפני קבלת שכר הנצחי של תענוגות עולם הבא, על הנשמה שכולה אור רוחני להזדכך ולהטהר מן הרע של עולם הגשמי הזה, לכן הנשמות מובלות לגיהנום לשם מירוק חטאיהם.

ישיבת נשמות הרשעים בגיהנום היא זמנית, ועל פי חז"ל "משפט רשעי ישראל בגיהנום שנים עשר חודש". (ישנם נשמות שמרוב עוונות ורישעות נידונות בכף הקלע – מקום סבל וצער לנשמה ללא הגבלת זמן עד שהנשמה תזדכך על מנת שתהי' זכה ונקיה מעוון, ותהי' ראויה לכנוס ולטעום מתענוגי עולם הבא.) בסיום ריצוי התקופה שנקבעה לנשמות בגיהנום הן מובלות למקומן בגן עדן, לקבל תשלום שכר עולם הבא על מעשיו הטובים.

אז מהם המעשים שמעלים את נשמת הנפטר לגן עדן? וכיצד אפשר להעלות את הנשמה גבוה יותר?

נחריב את הדיבור על כל דבר שיכול להעלות את הנשמה בין בשנת האבל והיא השנה הראשונה בו הוא נפטר ובין לאחר מכן לאורך כל החיים.

לימוד משניות – "משנה" אותיות נשמה מועיל ביותר לעילוי נשמה, ישנן משניות הפותחות באותיות מסוימות לפי סדר הא-ב וכך מרכיבים את שם במנוח בצירוף אותיות אלו.

לדוגמא:

צדקה שתורמים בעבורו – ומבקשים שהצדקה תהיה לעילוי נשמת הנפטר.

כמו כן הקדשה בספרי קודש, בכל בית כנסת, ישיבה כולל, צריכים סידור מחזורים לחגים ספרי לימוד וכ'ו, באפשרות לפנות לגבאי בית הכנסת ולשאול אותו איזה ספרי חסר או איזה ספרים צריכים שיפוץ וכריכה או החלפה אם הם ישנים והגבאי יקדיש את ספרים אלו לע"נ יקירכם.

סעודות שתורמים לנזקקים בעבורו

ארוחות חמות לנזקקים ובו מברכים ברכות לעילוי נשמתו ברכת הזימון ברכת המזון וכ'ו.

קדיש יתום

ראוי להשתדל מאוד שהבנים יחזרו אחר מנין בכדי לומר קדיש בשנת האבל והוא מועיל מאוד לעילוי נשמת ההורים וכמו שמובא בחזל הרבה סיפורים אודות קדיש יתום ומעלתו ואשר בכוחו להעלות את נשמת הנפטר מגהינום לגן עדן.

כאשר לאדם אין מנין קבוע בעירו או שאינו מגיע באופן תדיר לבית הכנסת, ישתדל לשכור שירותי אדם כשר וירא שמיים שיוכל לומר עבורו את הקדיש בשנה הראשונה.

תהילים לאזכרה לעילוי נשמת הנפטר

כל הנשמה תהלל י-ה הלולי-ה, לכבודו של הנפטר היא מעלה עצומה מאוד מזמור קיט בתהילים מחולק לפי ספר הא-ב ובאמצעות מזמור זה מרכיבים את שם המנוח.

לדוגמא אם שמו היה ראובן בן שמעון, אזיי מתחילים לומר במזמור את הפסוקים באות ר ואח"כ א ואח"כ ו וכן הלאה עד להשלמת שמו ושם אביו.

יארצייט יום האזכרה בשנה הראשונה

ישנן כמה וכמה מנהגים בנושא אזכרה ויארצייט, חלק עושים את האזכרה לאחר 11 חודשים וחלק לאחר 12 חודשים וכל עדה וקהילה ומנהגיה.

אמר רבי נחמן מברסלב שכל דבר והכוונה היא למעשה טוב שעושים ניתן להקדישו לעילוי נשמה.

עוד מסרו לנו החכמים ע"פ מסורת הקבלה שפעולות ומעשים טובים אלו מטיבות עם נשמות הנפטרים וגורמות להם לעלות בעולמות עליונים ולהתענג בשעשועי עולם הבא.

את רוב המעשים ראוי להשתדל ולעשות בשנה הראשונה לפטירה כיוון שאז היא שנת המשפט ששופטים את הנשמה בעולמות למעלה והם המעשים אשר מצריכים השתדלות כספית כגון צדקה ותרומות אך מעשים טובים כגון דרך ארץ, חסדים ותשובה ראוי תמיד בכל עת ובכל זמן.

כמו שכתוב בשולחן ערוך שמעלת קדיש וכל מה שהזכרנו הן מעלות טובות אך העיקר הוא שישובו הילדים בתשובה וילכו בדרך ישרים וזה עיקר הנחת שיש להורים מילדהם.

רוצה לעשות משהו לעילוי נשמה ?

הקדשה בספרים, ארוחות חמות, אמירת קדיש, תהילים ומשניות ועוד הרבה הרבה….

במה זה כרוך ?

השאר פרטים ונשוב אליך…

או התקשר…054-849-6548