יום רביעי , אוגוסט 10 2022

קדיש דרבנן – תרגום

קדיש דרבנן – תרגום

יתגדל ויתקדש שמו הגדול. בעולם אשר ברא כרצונו, וימליך מלכותו, ויצמיח ישועתו, ויקרב משיחו.

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן.

יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה מכל הברכות והשירות, התשבחות והנחמות, האמורות בעולם. ואמרו אמן.

על ישראל ועל רבותינו ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם ועל כל מי שעוסקים בתורה, אשר במקום הקדוש הזה ואשר בכל מקום ומקום, יהי להם ולכם שלום רב, חן וחסד ורחמים וחיים ארוכים ומזונות מרווחים, וישועה מלפני אביהם שבשמים, ואמרו אמן

יהי שלום רב מן השמים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

תתקבל תפילתם ותחינתם של כל ישראל לפני אביהם שבשמים, ואמרו אמן.

ארגון חסד לאמירת קדיש ולימוד משנה לעילוי נשמה

תיקון נפטרים והנצחה co.il.קדיש

ע"י ישיבת "נצח מאיר" 050-4161022

אמירת קדיש בתשלום

בדוק גם

קדיש יתום - kaddish

קדיש יתום

קדיש יתום | כל הנוסחים של כל העדות. מותאם ונוח לקריאה בניידים. קדיש יתום: יִתְגַּדַּל …