Category: אזכרה | יארצייט

תהילים לאזכרה

תהילים לאזכרה. סדר האזכרה לפלוני בן פלוני. מי שלא היה בבית הקברות במשך שלושים יום, והגיע לבית הקברות צריך יברך: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר יָצַר אֶתְכֶם בַּדִּין, וְזָן וְכִלְכֵּל אֶתְכֶם בַּדִּין, וְהֵמִית אֶתְכֶם בַּדִּין, וְיוֹדֵע מִסְפַּר כֻּלְכֶם בַּדִּין, וְעָתִיד לְהַחֲזִיר וּלְהַחֲיוֹתְכֶם בַּדִּין, בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, מְחַיֵּה הַמֵּתִים. אַתָּה גִּבּור לְעולָם אֲדנָי מְחַיֵּה מֵתִים אַתָּה …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%94/

בן איש חי – הלכות קדיש

הלכות קדיש ספר הבן איש חי – הלכות שנה ראשונה | פרשת ויחי פתיחה “בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל” (בראשית מט, כז), נראה לי בסיעתא דשמיא ידוע כל מגמתינו הוא להשלים השם והכסא בשלשה אותיות שתים בהשם ואחד בכסא דכתיב “כי יד על כס יה” (שמות יז, טז) ושלימותם ותיקונם תלוי …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%91%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%97%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/

לימוד משניות, אמירת תהילים ותפילה לעילוי נשמה

ידועה מעלת לימוד המשניות לעילוי נשמת הנפטר.

את סדר המשניות סידר רבי יהודה הנשיא ובו כלל את כל התורה שבעל פה.

משנה אותיות נשמה ובזכות זה זוכה הנפטר לעלות מעלה מעלה תחת כנפי השכינה ולימוד זה מסוגל מאוד לתיקון נפטרים, במיוחד בשנה הראשונה.

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%9c/

אזכרה | יארצייט

השאירו שמות יקירכם ותאריך הפטירה העברי

לעריכת אזכרה ביום הפטירה ליקירכם – בישיבת ברסלב

חינם או בתרומה לסעודת עניים ולימוד לעילוי נשמה

להזכרת שם הנפטר לטובת עילוי נשמתו ומנוחתו עדן ועידונים

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%90%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%98/

דיני קדיש ואזכרה

א. הקדיש שאומרים לעילוי נשמת הנפטר יש לו מעלה גדולה מאוד. וכתב רבינו האר”י ז”ל שאין טעם אמירת הקדיש להציל המת מדין גיהנם לבדו, כמו שחושבים המון העם, אלא יש בו תועלת גדולה להכניסו לגן עדן ולהעלותו מדרגה לדרגה, ולכן יש לאומרו גם בשבת ויום טוב . ב. קטן פחות מי”ג שנים האומר קדיש, בקדישים …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%95%d7%90%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%94/