Category: סיפורי קדיש

מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר?

מהי החשיבות של אמירת קדיש על אדם שנפטר? ישנם קדישים שתיקנו חכמינו ז”ל לומר בין התפילות, דהיינו שחרית מנחה ערבית מוסף – לעילוי התפילה לעולמות העליונים, ויש קדיש יתום שאומרים בתפילה לע”נ הנפטרים. וישנם קדיש על ישראל, קדיש דרבנן שאומרים אחרי לימוד על אדם שנפטר מן העולם.., ולא כאן המקום להרחיב. מה התועלת של הקדיש לנשמת הנפטר? …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/

סיפור קצר ליום השואה

(מתוך הדף זוכה ומזכה) מסופר על זקן אחד בבית הכנסת, שכל פעם היה קורא בקול רם ובבכיה את הקדישים בתפילות. מתפלל סקרן ניגש אליו, שאל לשלומו ורצה לדלות פרטים מדוע באמירת הקדיש הוא קורע את השמיים בבכיות ובכוונה גדולה. ענה לו הזקן: בהיותי צעיר תמיד היו שגורות בפי המילים “ישועת השם כהרף עין”. כך בכל …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%a6%d7%a8-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94/

קדיש מזרז את ביאת המשיח

‏מאז חורבן הבית, גלתה השכינה עם בני ישראל, ומצטערת היא עמם בייסורי גלותם. בתפילת הקדיש טמונים כוח ועוצמה, המסוגלים לנסוך נחמה, כביכול, בצערו של הקב”ה, ורצון להחיש את גאולתנו. בגמרא (ברכות ג’, א’) מספר התנא רבי יוסי על פגישתו עם אליהו הנביא: “פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%96-%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%97/

הקדיש ורבי ישראל הבעל שם טוב

רבי ישראל הבעל שם טוב זצ”ל התייתם מאביו עוד בהיותו ילד קטן, בימי השבעה ובימים שלאחר מכן היה אומר קדיש אחרי אביו.

אמו הצדקת הייתה מלמדת אותו לומר קדיש כהלכה והשגיחה היטב שיאמר אותו נכון ולא ישכח.

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91/

מעשה ברבי עקיבא ואמירת קדיש

ידוע מעלת וחשיבות אמירת הקדיש ולימוד התורה ותפילה לעילוי נשמת הנפטר.

בעניין תיקון נפטרים תיקון נשמות….

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%a2%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%90-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/