Tag: יארצייט

אזכרה | יארצייט

השאירו שמות יקירכם ותאריך הפטירה העברי

לעריכת אזכרה ביום הפטירה ליקירכם – בישיבת ברסלב

חינם או בתרומה לסעודת עניים ולימוד לעילוי נשמה

להזכרת שם הנפטר לטובת עילוי נשמתו ומנוחתו עדן ועידונים

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%90%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%98/

דיני קדיש ואזכרה

א. הקדיש שאומרים לעילוי נשמת הנפטר יש לו מעלה גדולה מאוד. וכתב רבינו האר”י ז”ל שאין טעם אמירת הקדיש להציל המת מדין גיהנם לבדו, כמו שחושבים המון העם, אלא יש בו תועלת גדולה להכניסו לגן עדן ולהעלותו מדרגה לדרגה, ולכן יש לאומרו גם בשבת ויום טוב . ב. קטן פחות מי”ג שנים האומר קדיש, בקדישים …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%95%d7%90%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%94/