Tag: מהו קדיש

מהו קדיש?

קדיש הוא שיר שבח והלל לקדוש ברוך הוא ואם כך איך תפילת קדיש מועיל לתיקון ועליית נשמה ומנוחתו של הנפטר עדן בצרור החיים? להבין את מעלתו וחשיבותו  צריך אמונה, כי הסיבה שבאנו לעולם הזה היא בעבור שיש מלך, ואין מלך בלא עם, על כן ראה השם יתברך לברוא את העולם, כדי שיכירו מלכותו יתברך ע”י עמו ישראל …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/