Tag: סוגי הקדיש

סוגי הקדיש

ישנו מושג ביהדות שנקרא קדיש והוא הילול ושבח להקב”ה.
הוא נאמר בשפת הארמית, שפה שהמלאכים אינם מבינים בכדי שיעלה מעלה מעלה עד מתחת לכסא הכבוד.

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/