Tag: עילוי נשמה

עילוי נשמה

עילוי נשמה הוא מושג שכולנו כבר נתקלנו בו שכאשר אדם נפטר, ע”י פעולות ומעשים שעושים עבור נשמתו בזה מעלים את נשמתו. עילוי נשמה מהו? על פי האמונה הקדושה והפשוטה, לאחר מות האדם, נשמתו נידונה בבית דין של מעלה על מעשיו בימי חייו. נשמות הצדיקים מובלות למקומן בגן עדן, והנשמות נידונות על מעשיהם הטובים והרעים, לפני …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%94/