Tag: תפילה לעילוי נשמה

לימוד משניות, אמירת תהילים ותפילה לעילוי נשמה

ידועה מעלת לימוד המשניות לעילוי נשמת הנפטר.

את סדר המשניות סידר רבי יהודה הנשיא ובו כלל את כל התורה שבעל פה.

משנה אותיות נשמה ובזכות זה זוכה הנפטר לעלות מעלה מעלה תחת כנפי השכינה ולימוד זה מסוגל מאוד לתיקון נפטרים, במיוחד בשנה הראשונה.

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%9c/