Tag: תפילת קדיש

אמירת קדיש

השאלה שנשאלת היא קודם כל מדוע צריך לשלם עבור אמירת קדיש ? כמה תשובות בדבר: א – הדבר מצריך הרבה אחריות גדולה מאוד, מכיוון שהקדיש נאמר במשך כל היום בזמנים שונים בתפילות שחרית, מנחה וערבית מוסף בראשי חודשים, שבתות וחגים וכיו’.. ב – חז”ל אומרים ששלוחו של אדם כמותו, לכן אדם שמשלם למישהו עבור שליחותו …

המשך לקרוא

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9/

הקדיש ורבי ישראל הבעל שם טוב

רבי ישראל הבעל שם טוב זצ”ל התייתם מאביו עוד בהיותו ילד קטן, בימי השבעה ובימים שלאחר מכן היה אומר קדיש אחרי אביו.

אמו הצדקת הייתה מלמדת אותו לומר קדיש כהלכה והשגיחה היטב שיאמר אותו נכון ולא ישכח.

קישור קבוע למאמר הזה: https://xn--7dbm4bk.co.il/%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%a9-%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91/